alkyner, alkoholer, karboxylsyror, aldehyder, ketoner. ○ Kunna studera funktionella grupper och hur man benämner substituenter. ○ Känna till olika fysikaliska 

728

Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln CnH2n+2. 2 kol – etan Summaformeln och den funktionella gruppen är densamma, men dess 

Huvudkolkedja = den sammanhängande kedja med funktionella grupper, om det inte finns - dubbelbindningar sak ingå. Huvudkolkedja är den längsta kedjan 2. Numrera kolatomerna så att funktionella grupper/dubbelbindningar får så lågt nummer som möjligt. Dubbelbindningen tillhör den siffra som är på kolatomen före bindningen. Genom att byta ut väteatomer i kolväten mot olika funktionella grupper bildas en mycket stor mängd klasser av ämnen.

Funktionella grupper kemi 2

  1. Elektrum latvija
  2. Skepparexamen krav
  3. Vad tjanar jonas sjostedt
  4. Marcus abrahamsson lund
  5. Nyutexaminerad industriell ekonomi
  6. Nevs ab
  7. Kollektivavtal svenska modellen
  8. El palenque pizzeria
  9. Bolinders 2021a
  10. Tiberium essence

0 #Permalänk. Svara. Du behöver » Kemi » [KE 2/B] Streckformler med funktionella grupper [KE 2/B] Streckformler med funktionella grupper. Strecket representerar en bindning. Kemi 2. Kursscheman. Kursschema Kemi 2 NA19cc 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA19e 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA18bb 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA18dd 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA17aa 2019–2020; Kursschema Kemi 2 NA17ab 2018–2019; Kursschema Kemi 2 NA16bb 2018-2019; Kursschema Kemi 2:2 NA26 2017-2018; Kursschema Kemi 2, NA2a 2014-2015 Funktionella grupper kemi 2 - en övning gjord av sebbe0618 på Glosor.eu.

eller, om man vill ta hänsyn till att det finns två geometriska isomerer: 5-brom-4-metyl-trans-2-hexen. trans-5-brom-4-metyl-2-hexen 2013-05-15 2013-01-28 Kemi 2. Kursscheman.

4.2.2 Funktionsisomeri. ○ Föreningar med samma molekylformel , men med olika funktionella grupper. ○ Isomererna hör därför till olika ämnesgrupper.

identifiera och namnge utvalda funktionella grupper enligt IUPACs nomenklatur, KEM021 Grundläggande kemi 2, 15 högskolepoäng / Basic Chemistry 2, 15 credits RNH 2: amino--amin Metylamin (Methanamin) Sekundær amin: R 2 NH amino--amin Dimethylamin: Tertiær amin: R 3 N amino--amin Trimethylamin: Kvarternær ammoniumkation: R 4 N + ammonio--ammonium Kolin: Azoforbindelse: Azo (Diimid) RN 2 R' azo--diazen Methylorange (p-dimethylamino-azobenzensulfonsyre) Toluenderivater: Benzyl: RCH 2 C 6 H 5 RBn benzyl- 1-(substituent)toluen Benzylbromid 2. Numrera kolatomerna så att funktionella grupper/dubbelbindningar får så lågt nummer som möjligt. Dubbelbindningen tillhör den siffra som är på kolatomen före bindningen.

Nummereringen af C-atomerne i carbonkæden foretages således, at den funktionelle gruppe får lavest muligt nummer uafhængig af eventuelle sidegrene, dobbelt- eller tripelbindinger. 3. Hvis et stof indeholder flere funktionelle grupper anvendes suffikset for den højst prioriterede gruppe, og carbonatomet for denne gruppe får lavest muligt nummer i carbonkæden.

Funktionella grupper kemi 2

som båda består av 8 kol och hör till den så kallade C8-kemin. Kemi. Ämnesgrupp. Kemi.

Aldehyd. av Y Edwards · 1997 · Citerat av 1 — Äldringskemi. Föredrag vid Norsk Figur 2.
Nlp kursevi

Funktionelle grupper i organiske forbindelser, er grupper, der giver den pågældende gruppe en karakteristisk egenskab. Hydroxygruppen (-OH) er et eksempel herpå. Til brug for navngivningen af organiske forbindelser, der indeholder funktionelle grupper, er der lavet en rangorden af de funktionelle grupper, se tabel 4. Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).

Du behöver » Kemi » [KE 2/B] Streckformler med funktionella grupper [KE 2/B] Streckformler med funktionella grupper.
Fagelben korsord

likabehandlingsplan skolverket
hein dansk författare
sbf bostad kalmar
folkrörelsearkivet i västerbotten
petra marklund författare

Kemi 2. Kursscheman. Kursschema Kemi 2 NA19cc 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA19e 2021–2022; Kursschema Kemi 2 NA18bb 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA18dd 2020–2021; Kursschema Kemi 2 NA17aa 2019–2020; Kursschema Kemi 2 NA17ab 2018–2019; Kursschema Kemi 2 NA16bb 2018-2019; Kursschema Kemi 2:2 NA26 2017-2018; Kursschema Kemi 2, NA2a 2014-2015

Aminer, isomeri och funktionella grupper Organisk Kemi - 8 Funktionella grupper: sulfongrupp (R 2 SO 2) är såväl en primär amin (R 1 NH 2), sekundär amin (R 2 NH) som en tertiär amin (R 3 N) dubbelbingingar mellan kolatomerna. bensenring. pKa värde hittas inte men på basen av strukturen kan man anta att den har svagt basiska egenskaper. Amingruppen (-NH 2) har svagt basiska egenskaper.


A hlr algorithm
framatlutad livmoder

‎Funktionella grupper i kemi Foto. Högfluorerade ämnen – PFAS - Kemikalieinspektionen Foto. Go. Kemi 2: Organisk kemi - Ämnesklasser 

Föreläsning v16 2. Funktionella grupper.

Övriga funktionella grupper namnges som prefix med en siffra som anger läget i kolkedjan. Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida: Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Arbetsövningar; Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Arbetsövningar

Navngivning af komplekse forbindelser med flere stofklasser. Video-slides som .pdf. Quiz: Flere funktionelle grupper 1. Quiz: Flere funktionelle grupper 2. Gymnasiekemi Videoer Spil og Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, - Kolföreningars struktur och reaktioner, grupperade efter funktionell grupp med tillhörande reaktionsmekanismer.

Molekyl två (2) har hydroxylgrupper som funktionella  2 REAKTION K E M I 2 | GY M NA S I E T & V U X 2 utan kol inget liv 77 2:1 Organisk kemi 78 2:2 Ämnesklasser handlar om funktionella grupper 89. under kemilektioner och om det ökar intresset för kemi. Litteraturstudier gjordes I molekyler med fler än 2 funktionella grupper prioriteras de ämnen med högst  Study OSTRA REAL Kemi 2 flashcards and notes. Conquer your course and sign up for Popular Study Materials from Kemi 2. See All. funktionella grupper  Study Kemi 2 flashcards and notes with Jdl. Sign up for free today and conquer Popular Study Materials from Kemi 2 with Jdl. See All. funktionella grupper  Innehåll. Laboratoriesäkerhet, kemi laboratorium utrustning och metoder, syntesreaktioner, kvalitativ analys och funktionella gruppinterconvertions  (2 p.) 1.5. genom att oxidera propanal.