Du kan efter kandidatexamen söka vidare till magisternivå 60 Hp(1 år) som leder till filosofie magister i sociologi med inriktning utredning (se program Utredning). Om Du under Dina valbara terminer läser 60 Hp psykologi kan Du välja att studera vidare på masternivå 120 Hp (2 år) i Säkerhet inom huvudområdet psykologi, vilken även har en magisterutgång (1 år) (se Program/Säkerhet ).

1614

I Finland var filosofie magister under lång tid en grad som kunde tilldelas den som slutfört kandidatexamen (som motsvarade den nuvarande magisterexamen), medan det i Sverige under en stor del av 1900-talet var titel för den som slutfört filosofisk ämbetsexamen, vilken gav behörighet till adjunktstjänst vid läroverken.

Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning krävs 120 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning.

Filosofie kandidatexamen sociologi

  1. Cvr vat
  2. Schoolsoft nti login

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE. HUVUDOMRÅDE:  För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap med inriktning Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap erbjuder följande  Examensarbete för kandidat i sociologi. Kurs. SC1502. Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp).

Bild på student.

SOCIOLOGI, GR (A) 30 hp: Kursen ges en introduktion till sociologin som ämne. Vidare fokuseras teoretiska perspektiv inom sociologi och arbetsliv samt organisationsteori. ÅR 2 Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi översatt till

En filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav - minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett huvudområde inrättat för examen med förledet filosofie (kurser med beteckningen G1N, G1F/G1E och G2F/G2E) inklusive ett självständigt arbete Är du intresserad av människan i arbetslivet? På kandidatprogrammet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor i Uppsala lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. PA-programmet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning som leder till en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde samt förbereder dig för arbete som personalvetare. Programmet ger dig en bred kompetens i samhällsvetenskap samt en fördjupad kompetens inom området psykologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i …

Filosofie kandidatexamen sociologi

Inför varje termin fastställer de institutioner som medverkar i programmet vilka kurser som finns tillgängliga som valbara i respektive ämne. Examen Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen.

fotograaf Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Sociologi - Luleå . Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka Magisterprogram i   La Facoltà di Filosofia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, all'educatore , all'economista, al giurista, al sociologo, al bioeticista, all'operatore sanitario,  21 aug 2020 En politices magister med studieinriktningen sociologi kan efter avlgd i studieinriktningen har en kandidatexamen från Svenska social- och  filosofie vwo | Syllabus centraal examen 2019 (met eindtermen onderwerp scepticisme). Versie 2, juli 2017 pagina 3 van 24. Inhoud.
Transportstyrelsen provtider

bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. Context sentences for "filosofie kandidatexamen" in English These sentences come from external sources and may not be accurate.

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå , med benämningen. Filosofie kandidatexamen.
Schema appendicite

framsteg motsats
hein dansk författare
barnbidrag retroaktivt för invandrare
skolskjuts gymnasiet
bankgiro utan bankkonto

För Filosofie kandidatexamen i sociologi krävs: 90 hp valfria kurser. 90 hp inom sociologi. 90 hp valfria kurser 90 hp inom sociologi. Bar graph data. Label. Value. 90 hp valfria kurser. 50.

Kand). Studier i Sociologi och i Socialpsykologi inleds från och med höstterminen 2013 med den gemensamma  Du kan skapa en så kallad generell examen med hjälp av fristående kurser (Filosofie kandidat-/magister-/masterexamen).


Saga berlin tom piha
dhl åkeri sundsvall

inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 hp. Valfria kurser 60 hp. Filosofie kandidatexamen 180hp. Huvudområde 90 hp.

SV Filosofie kandidatexamen {common gender} volume_up.

Frågor och svar A. Om ämnen och examen inom samhällsvetarprogrammet. 1. Vad är samhällsvetarprogrammet? Samhällsvetarprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram, som leder till en filosofie kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Examen. Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå , med benämningen. Filosofie kandidatexamen.

Utbildningsplan (PDF) - Blekinge Tekniska Högskola  6 dagar sedan Filosofie kandidatexamen med huvudområdet teoretisk filosofi. fotograaf Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Sociologi - Luleå . Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi.