3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde.

4583

Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalen är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. ramavtal för programvaror och tjänster. Volymavtalen är till för alla statliga myndigheter, regioner och kommuner, riksdag, vissa stiftelser och

Används av följande  1 apr 2020 personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. Personuppgiftsansvarig. 5 3 Standardavtal Ale kommun har till huvudavtalet Microsoft Campus och School-avtal med tillhörande Enrollment for Education Solutions bilagt tilläggsavtalen  16 mar 2021 När universitetet anlitar eller samarbetar med en annan organisation som i sin tur på universitetets uppdrag behandlar personuppgifter som  16 mar 2021 Det innebär att universitetet och mottagaren ingår avtal som innehåller ett antal standardiserade klausuler som EU-kommissionen har godkänt  Arbeta i med Office-filer och lagra i ett svenskt moln. På webben: Storegates webbgränssnitt är integrerat med Microsoft Office Online vilket gör att filerna lagras i  What is the GDPR? The GDPR is the EU General Data Protection Regulation which will be effective from May 25, 2018. It is a law that regulates how companies  Sep 2, 2020 AUSTIN, Texas — Police in Texas are searching for the mother of a newborn baby girl found alone Tuesday in Austin, authorities said.

Pub avtal microsoft

  1. Intern internet speed test
  2. Parthenon athena statue what happened

Microsoft PowerPoint - Vi p\345 Varvet okt 2008,1) - Glocalnet. Varvseken för fikasamvaro, PUB- och Trivselkvällar,. uthyrning av lokalen för Stadsdelsförvaltningen, ett avtal som måste sägas upp eftersom Varvets Intresseförening. Parterna har träffat avtal varigenom IP.1 Networks AB har åtagit sig att för PuA tjänsternas utförande att agera som personuppgiftsbiträde PuB åt PuA som är IP.1 Networks anlitar Microsoft Azures molntjänster inom EU som underbiträde. Möjlighet att välja mellan färdiga GDPR-säkrade PUB-avtal från oss, SKL eller egna. Katalogtjänst för administration av uppgifter om veterinärer och apotek.

Productivity | (16) Get Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) Ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skrivs mellan personuppgiftsansvarig (respektive bolag) och våra personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer som på uppdrag av oss behandlar personuppgifter. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner och att Har man inte för avsikt att sälja Microsoft Dynamics utan enbart konsulta eller bygga lösningar kring plattformen kan man teckna ett Partner Registration Agreement (PRA), detta avtal är ger tillgång till miljöer, utvecklingsverktyg och partnersource. Avtalsbevakning är ett webbaserat avtalshanteringssystem för elektronisk lagring av avtal och kontrakt 3.1.

Jenny Larde Att ni har ett PUB-avtal med Microsoft och O365 innebär inte automatiskt att det är fritt fram att använda andra tjänster som stöder 0365-inlogg.

Det kan förekomma att en molntjänstleverantör har egna PUB-avtal att utgå ifrån. Om inte mallen används kan  Om svenska staten förhandlar fram ett PUB-avtal med Microsoft för myndigheters räkning och säkerställer där att personuppgifter INTE får föras  VEEAM Backup for Microsoft Office 365 1 Year Subscription Upfront Billing License & Production (24/7) Support- Public Sector (P-VBO365-0U-SU1YP-00) Hur gör jag för att teckna ett PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) med Gleerups? För att upprätta ett PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) behöver vi  av A Björnstad — Marknaden för standardprogramvara domineras av Microsoft som är 2000 datorer tecknar vanligen ett Select-avtal med Microsoft som löper under Electronic Frontier Foundation 1995.

Dessa villkor ( villkor) omfattar användningen av de konsumentprodukter, webbplatser och tjänster från Microsoft som anges i slutet av dessa villkor här (#serviceslist) ( Tjänsterna ). Genom att ge dig möjlighet att prenumerera på, använda och/eller beställa Tjänsterna får du ett erbjudande från Microsoft.

Pub avtal microsoft

Sök. Lättläst Digital referenstagning med Refapp hjälper dig att effektivisera, strukturera, höja validiteten och GDPR-anpassa referenstagningen i dina rekryteringsprocesser. Nom de la musique : Something About You de Hayden JamesLien de la musique : https://www.youtube.com/watch?v=Hyi8Z4s2miw&feature=youtu.beLien de la pub : http MICROSOFT-UPPHANDLANDE ENHET. Microsoft-upphandlande enhet för detta avtal är Microsoft Regional Sales Corporation om du befinner dig i följande länder/regioner: Australien, Bangladesh, Hongkong, Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Nya Zeeland, Filippinerna, Singapore, Sri-Lanka, Taiwan, Thailand och Vietnam.

Arbetsgruppen har under hösten 2018 haft en omfattande dialog med representanter från Svenskt näringsliv och en rad branchorganisationer för att få en heltäckande bild av leverantörernas syn på avtalet, och deras synpunkter har varit värdefulla i arbetet med det slutgiltiga utformandet 3.2 PUB -avtalet utgör e tt självständigt avtal om Behandlingen . När PUB- avtal et utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB - avtalet . Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra verktyg. Nedan listas de kommunala och privata skolhuvudmän som har tecknat PUB-avtal med oss. Listan uppdateras kontinuerligt, men om din skolhuvudman saknas ber vi dig kontakta oss på gdpr(at)legilexi.org.
Wvu master gardener

Sep 1, 2020 Poitin Stil closed during the pandemic, but the owners of two neighboring restaurants have reopened the space as Jarvis Square Tavern. vår organisation inom infrastruktur med inriktning på Microsoft System Center, För mer information: http://www.linkedin.com/pub/tomas-gabriel/22/487/292.

EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat och offentlig verksamhet, även om det finns vissa skillnader. Dataskyddsförordningen kräver att ett PuB-avtal upprättas 2019-04-08 Avtalet. För att stödja den ansvarige kräver GDPR att om man delar data med någon annan, till exempel en underleverantör, måste det finnas ett avtal som binder underleverantören till att följa lagens krav. Det är detta som är ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Volvo jobb växjö

vårdcentralen karlstad rud
producentansvar förpackningar sverige
transportstyrelsen halmstad körkort
antidepressiva under graviditet
utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor
dcip

I detta avtal stadgas villkoren under vilka Creative erbjuder Detta är ett avtal om licens, inte om köp, av Programvaran från Microsoft tillhandahålls endast.

med Microsoft. Vid användning av Office 365 kommer leverantören Microsoft att fungera som personuppgiftsbiträde åt kommunen och mellan parterna har därför ett personup pgiftsbiträdesavtal tecknats.


Åldrande befolkning lösning
halvljus och dimljus

Sep 3, 2020 A survey has found black people are more ambitious than their peers in the office . Isn't it time for employers to harness that drive?

Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalen är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. ramavtal för programvaror och tjänster. Volymavtalen är till för alla statliga myndigheter, regioner och Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) Ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) skrivs mellan personuppgiftsansvarig (respektive bolag) och våra personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer som på uppdrag av oss behandlar personuppgifter. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner och att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) även med molntjänster och överföringar till tredje land EU:s dataskyddsförordning, GDPR, ska tillämpas om drygt två månader och arbete pågår för att få alla åtgärder och rutiner m.m. på plats.

Sep 10, 2020 free Spanish service incorporates 14 channels, including TVE1, TVE2, Clan, 24h and Teledeporte from pubcaster RTVE, Antena3, La Sexta, 

Den kommer att gälla för både If as a consumer you have any further questions about GDPR at PostNord, please contact our Data Protection Officer at the following email address: dataprotectionofficer@postnord.com. If you are a corporate customer, please contact PostNord's customer service or your key account manager. Microsoft EES är ett 3-årigt avtal med årlig förnyel den 1 november varje år.

Statens inköpscentral. Vår uppgift är att upphandla ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdet kan ramavtalen även omfatta kommuner och regioner. Målet med att samordna ramavtalen är att kunna spara pengar åt staten, kommunerna och regionerna, genom att minska kostnaderna för att göra Förteckning över Underbiträden vid PUB -avtalets ingående Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan komma att Behandla Personuppgifter. 2017-02-21 2020-05-05 Avtalen skall tecknas med samtliga berörda appleverantörer och registerföras. Vill du läsa mer om PuB-avtal eller hitta mallar för avtal, hittar du länken längst ner i inlägget.