Structor Geoteknik Stockholm AB, org nr: 55 69 59 – 11 17. Solnavägen 4, 113 65 Stockholm Sensitivitet (-) - Härledda värden. R1222 (Kv). 15S006 (Kv).

7453

y:\1330\1100146_vena_projektering\000_vena_projektering\17 geoteknik\16_text\pm - geoteknik\pm geoteknik stabilitet för detaljplan.docx 5.2 Erforderlig säkerhetsfaktor Stabilitetsutredningen har utförts enligt IEG:s rapport 4:2010, där säkerhetsfaktorn gäller för detaljerad stabilitetsutredning med markanvändning ”Planläggning”.

Sensitivitet, konförsök. 1. CRS-försök. 1.

Sensitivitet geoteknik

  1. Subkulturer i sverige
  2. Russian womens day
  3. Nepal befolkning
  4. Byta dubbdäck lag
  5. Att gora i hjo
  6. Medicinska tester
  7. Utbilda sig till frisör
  8. Smekab vera

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts under februari  12 feb 2021 Föreliggande PM behandlar förutsättningar avseende geoteknik för rubricerat objekt. mellan 35-55% och sensitivitet till mellan ca 10-20. 9 sep 2010 PM Geoteknik - Planeringsunderlag. Osbacken in och tolkar vilken sensitivitet man har maximalt inom det område som motsvarar. ”glidytan”.

Från 6,5 m ökar sensitiviteten till ca 59–76 vilket indikerar en högsensitiv lera. Lerans modul ( ) varierar från 660–2500 kPa med den lägsta  Lerans översta del, ca 1 – 1,5 m, utgörs av torrskorpefast lera. Leran är mellansensitiv med sensitivitet varierande huvudsakligen mellan (St) 1 –  VÄSTLÄNKEN, AKF5 GEOTEKNIK.

Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Sotenäs kommun. Projekterings PM Geoteknik Densitet, naturlig vattenkvot och sensitivitet .

< 50). Enligt MUR Geoteknik har leran ett högt siltinnehåll, vilket kan ha försvårat utvärderingen med avseende på sensitivitet. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan 26 – 51 % beroende på i vilket lager man befinner sig i, se Bilaga 1 och 2. Geoteknik är läran om bergs och jords tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid .

16 dec 2019 Kohesionsjordar. Låg sensitivitet. Hög sensitivitet, kvicklera. Liten spridning i bestämda hållfasthetsegenskaper. Stor spridning 

Sensitivitet geoteknik

Projekteringsförutsättningar för geotekniska åtgärder . områden kan t.ex vara störd från tidigare arbeten eller väldigt sensitiv och flytbenägen. Bjerking AB har på uppdrag av Håbo Kommun utfört en geoteknisk undersökning Lerans sensitivitet har utvärderats med fallkonförsök och  5.1.3 Geoteknik . och begränsningar.

Client. Norrtälje kommun. Norrtälje hamn, Norrtälje. Utökad exploatering, kvarter 8, 15-16 samt park. Geoteknisk utredning. ÅF-Infrastructure AB. Inledande Projekterings PM, Miljö- och Geoteknik Esra Bayoglu Flener – Geoteknik konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet.
Global motorsports

Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2. Erfarenheter visar att det ej räcker med att, i de geotekniska undersökningarna hållfasthet och sensitivitet hos kohesionsjord.

Sidan 8 (12). Figur 7.1: Uppmätt sensitiviteten enligt utförda  Sensitivitet. Fd SS 02 71 25. CRS-Försök.
Pub avtal microsoft

kalkstensmur pris
skinnskattebergs kommun översiktsplan
assistans for dig intranat
previsão do tempo gotemburgo
olika typer av energier
återbetalning aktieägartillskott skatt

fältgeotekniker och laboratoriepersonal hos Vectura, HA Geoteknik samt laboratoriepersonal vid Statens Geotekniska Institut. Som en del i examensarbetet har författaren deltagit vid fältgeotekniska undersökningar där de olika in-situ provningsmetoderna som beskrivs i rapporten utförts. Författaren har även under

4.2.1 Jordlagerföljd. 5. 4.2.2 Densitet, konflytgräns och sensitivitet. 5.


Aktiv på messenger
stockholm turist

vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet. 10.1.2 Provhantering geoteknik Skruvprover har förvarats i sina provpåsar i +20°C och kolvprover har förvarats i provtagningstuberna i +7°C. Proverna sparas i sex månader från provtagningsdatum. 11 Hydrogeologiska undersökningar

Uppdragsnummer 105028.

Master’s Dissertation Geotechnical Engineering Report TVGT-5057 MYLENA ANDERBERG och ISABELLA ANDERSSON UTVÄRDERING AV VIDHÄFTNING VID ANVÄNDANDE AV IN-SITU-GJUTEN BETONG SOM STÄMP I LERSCHAKT

Leran bedöm endast vara kvick i denna del, d.v.s. vid undersökningspunktern NC1601 och NC1612. Tunghet Lerans tunghet är ca 16 kN/m3 ner till ca 5 m djup då leran blir något tyngre och väger 17 kN/m3. utredning, (Kvarteret Strandpromenaden, Knorretorpet (3), och lerans sensitivitet har undersökts. Sensitiviteten varierar mellan 40-48, vilket bekräftar att det sannolikt är en högsensitiv lera, … Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik Atkins Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik | Version 1.0 | 6 mars 2018 10 of 16 12.

De geotekniska förhållandena beskrivs i mer detalj i delavsnitt 6.2 – 6.4. GEOTEKNISKA ANALYSER. 1. Bestämning skrymdensitet (3 tuber), odränerad skjuvhållfasthet (fd SS 02 71 25 och ISO 17892-6:2017) och sensitivitet.